Ads Top

Tivoli Hạt giống bí Spaghetti Tivoli Bí là loại dây leo nhưng...Tivoli

Hạt giống bí Spaghetti Tivoli Bí là loại dây leo nhưng Tivoli là giống lai F1 đầu tiên dạng thân bụi rất dể trồng trong nhà phố ,năng suất cao.via Tumblr http://ift.tt/1dHa6Bx

No comments:

Powered by Blogger.